ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ของกลุ่มรักษ์เขาชะเมา

เกือบทุกปี น้องอัยย์ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย จัดโดยกลุ่มรักษ์เขาชะเมา

มีร่วมกิจกรรมเยอะ ปีนี้ มีการระบายสี ประกอบชิ้นไม้ ตามจินตนาการด้วย

Leave a Reply