ช่วยทำงานบ้านทุกวัน

ทุกๆ วัน  น้องอัยย์มีภาระกิจ ต้องช่วยดูแลบ้าน เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน เก็บหรือจัดบ้าน

Leave a Reply