ช่วยย่าทำปุ๋ยหมัก

กิจวัตรประจำวันของย่า อย่างหนึ่ง คือ ทำปุ๋ยหมัก จากเศษวัสดุ หญ้า เปลือกมะพร้าว ย่าใช้วิธีสับเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วหมักด้วย EM  รอประมาณเดือนหนึ่ง ก็นำไปใช้ใส่ต้นไม้

 

ย่าบอกว่า ใส่พืชตระกูลใบต่างๆ งามมากๆ เช่น ขี้เหล็ก ผักไชยา วอเตอร์เครส และอื่นๆ ในสวน

น้องอัยเห็นย่าทำแบบนี้ทุกวัน ก็อาสาช่วยบ้างเป็นบางวัน

 

Leave a Reply