ช่วยย่าปลูกผัก และ เก็บขาย

ย่าจะปลูกผักไว้กินเองเสมอ  ช่วงนี้ ย่าปลูกถั่วฟักยาวไว้ ประมาณ 30 ต้น  น้องอัยย์ช่วยรดน้ำ และเก็บเกี่ยวเสมอ  พอเหลือกิน ก็ขายเป็นรายได้เล็กน้อย

และนอกจากนี้ หากมะม่วงหรือส้มตะลิงปริงในสวนมีมากเกินไป ย่าก็เก็บขายเช่นกัน

ช่วยย่าทำปุ๋ยหมัก

ข้ามไปยังทูลบาร์