ฝึกเลขบวกเลขด้วยตัวเอง

ตอนนี้น้องอัยย์เรียนรู้การบวกเลขด้วยตัวเองเสมอ ทั้งเขียนบนกระดาน หรือบนกระดาษ พร้อมตรวจทานความถูกต้องด้วยการนับนิ้ว  แต่พอบวกเลข 3 ชุด หรือ จำนวนเยอะขึ้น อัยย์ท้อ ไม่ยอมคิดต่อ เพราะยาก

โจทย์ คือ ทำอย่างไรให้ก้าวข้ามอุปสรรคที่ไม่สนุก และยากจนหาคำตอบไม่ได้

หลักคิดที่น้องอัยย์ต้องเรียนรู้เอง  แต่ผมเชื่อเรื่องความสม่ำเสมอ การค่อยๆ เรียนรู้ไปเรื่อยๆ จนชำนาญอย่างไม่รู้ตัว

Leave a Reply