อ่านหนังสือทุกวัน

ภาระกิจที่ น้องอัยย์ต้องทำทุกวันอย่างหนึ่ง คือ ต้องฝึกอ่านหนังสือ ตามประสาเด็กส่วนใหญ่ไม่ชอบอ่านหนังสือ ปกติชอบฟังนิทาน  แต่พออ่านเอง จะเป็นเรื่องยากสำหรับน้องอัยย์ เพราะ ไม่จำ  เรื่องนี้ มันแตกต่างสำหรับเด็กแต่ละคน สติปัญญาต่างกัน  แต่เราเชื่อว่า ทุกคนฝึกได้  ความเพียรชนะทุกสิ่ง
    

 

และบางสัปดาห์ น้องอัยย์ก็ไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดประชาชนนครศรีธรรมราช

ตามหลักการฝึกภาษาที่เป็นธรรมชาติ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน  ขณะนี้ น้องอัย ฟัง และ พูดได้ดี มีคลังคำศัพท์เยอะพอสมควร  ทักษะต่อไป คือ การอ่าน  ซึ่งต่อยอดจากคำที่เคยฟัง และพูดนั่นเอง  หากมีสติ มีสมาธิ ก็เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น  เพราะคำที่อ่านมักมาจากคำที่เราฟังและพูดทั้งสิ้น

 

 

Leave a Reply