เรียนรู้งานช่างภายในบ้าน

เทอมนี้ น้องอัยย์ได้เรียนรู้งานช่าง ซ่อมแซมภายในบ้านหลายอย่างดังนี้

ซ่อมท่อระบายน้ำ การใช้สะกัดมือ และค้อนปอนด์เล็ก

การทำราวโหน ในสวนหลังบ้าน การขุดหลุมผสมปูนสำเร็จ

ถอดตู้วางของของย่าได้

 

Leave a Reply