เรียนรู้งานไม้ (ช่วยพ่อทำโต๊ะ)

เนื่องจากผมเคยประทับใจ การรักษาอาการปวดหัวไหล่ ด้วยการเลื่อยไม้ (ต้นไม้)  อาการปวดหายขาดจริง  ผมจึงตั้งใจว่า หากจะทำงานไม้อะไรอีก  เลือกจะใช้เครื่องมือที่ไม่ใช้ไฟฟ้า หรือ ใช้เฉพาะ แฮนด์ทูล (Hand Tool) เท่านั้น ย่าก็สนใจและเห็นด้วยมาก  แต่งานด้านนี้ ต้องใช้ความชำนาญ และทักษะมาก  เครื่องมือหลัก มีเพียงเลื่อยไม้ลันดา กบไสไม้ และสิ่ว

น้องอัยย์และน้องเก้าก็ได้ลองใช้เครื่องมือเหล่านี้  เด็กๆ ชอบตามกำลังและความสนใจ

  

 

หมายเหตุ  ผมคิดว่า การทำงานไม้ด้วยแฮนด์ทูล มีความน่าสนใจมาก  การใช้เพียงแรงคน สามารถสร้างตู้สวยๆ ได้ แม้ใช้เวลานาน แต่คุ้มค่า ทั้งร่างกายแข็งแรงขึ้น และความทรงจำดีๆ กับฟอร์นิเจอร์นั้นด้วย

 

 

Leave a Reply