เลี้ยงไก่ที่บ้านย่า

ไข่ไก่เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ชั้นดี กินได้ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆ ชอบทุกคน น้องอัยก็ชอบมาก  ผมและน้องอัยสนใจจะเลี้ยงไก่ไข่ลักษณะเดียวกับบ้านเรียนหนุมาน (น้องจ๊ะ น้องมะลิ และน้องแจ้ง) เลี้ยงไก่กันอย่างมีความสุข มีไข่ไก่สดๆ เก็บกินทำอาหารได้ทุกวัน ลดรายจ่ายได้ด้วย  แต่ติดที่ผมและเด็กๆ ไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงไก่ตั้งแต่เล็กๆ โชคดีที่เราได้แม่พันธุ์สาวที่พร้อมออกไข่ (จากคำแนะนำของแม่ตูน) ทำให้ลดปัญหาการเลี้ยงได้เยอะ ไก่แข็งแรง และเลี้ยงง่าย

ย่าคิดว่า จะทำคอกไก่ไว้ ที่บ้านย่าดีกว่า เพราะมีคนช่วยเลี้ยง (เด็กๆ ใกล้บ้านย่า) และให้อาหาร  เมื่อได้ไข่ไก่ เราค่อยแบ่งไข่ไก่กันกิน

ย่าและพ่อชายช่วยกันทำคอกไก่ อย่างง่ายๆ ขนาด 2 x 5   เมตร สำหรับแม่ไก่ 10 ตัว  ขอบคุณเศษไม้ส่วนหนึ่งจากแม่ตูนครับ

 

คอกไก่ไข่ ของเด็กๆ
คอกไก่ไข่ ของเด็กๆ ไก่อารมณ์ดีทุกตัว
ไก่กินผักบุ้ง
น้องอัยป้อนผักบุ้งให้ไก่กิน ชอบกินกันทุกตัวเลย
กินอาหารสำเร็จไก่ไข่
น้องอัยให้อาหารไก่ไข่
ไก่อารมณ์ดี และคุ้นมาก
ไก่อารมณ์ดี และคุ้นมาก
น้องอัยย์ เก็บไข่ใบเล็ก
แม้ไข่ใบเล็ก เพราะแม่ไก่ยังสาว แต่น้องอัยมีความสุขทุกครั้งที่ได้เก็บไข่

สรุป การเลี้ยงไก่ไข่ เป็นแหล่งอาหารที่ดี และ การแบ่งปันกัน พึ่งพากันในสังคมเล็กๆ ก็มีความสุขเช่นกัน


 

Leave a Reply