พ่ออาร์

6.5 การจัดการเรียนรู้ ของศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท

ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไทใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านการปฏิบัติจริง อยู่ในวิถีชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และ ทุกสถานที่ สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ดังนี้ ศิลปะ ดนตรี งานช่าง หัตกรรมพื้นบ้าน

ขายรูปออนไลน์ กันเถอะ

งานถ่ายภาพที่รัก อิสระตามสิ่งที่ชอบ สร้างรายได้ไม่รู้จบ อย่าเดาเอง ลองทำเดี๋ยวนี้

ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยชาวบ้านปากนคร

ย่า, น้องอัย และเพื่อนๆ ญาติธรรม ร่วมบริจาคเสื้อผ้า ที่นอน น้ำดื่ม ชาวบ้านปากนคร ที่รับผลกระทบพายุปาบึก

1 3 4 5
ข้ามไปยังทูลบาร์