กิจกรรม

ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยชาวบ้านปากนคร

ย่า, น้องอัย และเพื่อนๆ ญาติธรรม ร่วมบริจาคเสื้อผ้า ที่นอน น้ำดื่ม ชาวบ้านปากนคร ที่รับผลกระทบพายุปาบึก

1 2
ข้ามไปยังทูลบาร์