วิธีใช้เว็บไซต์สำหรับสมาชิก

สวัสดีครับ  ท่านสมาชิกศูนย์การเรียนวิถีไท
ผมสังเกตุว่า สมาชิกหลายท่านยังไม่สามารถโพสหรือจัดการส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ของเราได้  ผมขอรวบรวมประเด็นปัญหาที่เจอ แนะนำให้หน้านี้  หวังว่า ท่านสมาชิกใช้งานได้ดีขึ้น

ทำไมต้องต้องมีเว็บไซต์

การโพสบทความ

ลำดับแรกท่านต้องสมาชิกเว็บไซต์ก่อนครับ เพื่อลดปัญหาเรื่องแฮกเกอร์ หรือ ปัญหาทางระบบอื่นๆ
ส่ิงที่ต้องใช้ คือ

  • username คือ ชื่อที่ใช้ล๊อกอิน เข้าสู่ระบบ ควรสั้น ประมาณ ไม่เกิน  10 อักษร  และเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
    ตัวอย่างเช่น
    ย่าจิตร์  คือ ชื่อเล่น   แต่ใช้ชื่อล๊อกอินว่า Prajit  เราสามารถเพิ่มชื่อจริง หรือ ชื่อเล่นในภายหลังครับ
  • password คือ รหัสผ่าน ซึ่งปกติผมจะสร้างรหัสผ่านให้สมาชิกเอง ในครั้งแรก  จากนั้นท่านควรเปลี่ยนได้เอง ควรใช้ตัวอักษรยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ภาษาอังกฤษและตัวเลข ผสมด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ, อักษรพิเศษ และ ตัวเลข เช่น
    Dt#31H8b%
  • อีเมล์ ติดต่อ   ควรเป็นอีเมล์ที่ใช้งานได้จริง  เพื่อในอนาคต ท่านจะได้รับความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเว็บไซต์ผ่านอีเมล์ครับ

ลำดับแรกเข้าส่วนหลังบ้านของเว็บ หรือ https://www.witheetai.org/wp-admin/

ลอกอิน wordpress ด้วยมือถือ