ทำบุญตักบาตร กับย่าตอนเช้า

ในตอนเช้าของบางวัน น้องอัยจะร่วมทำบุญตักบาตรกับย่า ประโยชน์ของการทำบุญ ทำให้จิตใจ ผ่องใส  รู้จักสละ ปล่อยวาง

    

Leave a Reply