เพิ่มข้อมูล ชีวประวัติสั้นๆ ของสมาชิก

อัปเดตข้อมูลส่วนตัวสมาชิก

สมาชิกทุกท่าน ควรแสดงข้อมูลชีวประวัติของตนเองสั้นๆ  เพื่อความสนิทสนม คุ้นเคยกันยิ่งขึ้น

อัปเดตข้อมูลส่วนตัวสมาชิก

ขั้นตอนง่ายๆ คือ

  1.  คลิกที่ ข้อมูลส่วนตัว
  2. เพิ่มข้อมูลชีวประวัติส่วนตัว หรือ เนื้อหาอื่นๆ ลักษณะเด่นของท่าน ที่ต้องการให้สมาชิกท่านอื่นๆ ทราบ
  3. คลิกที่ อัปเดตข้อมูลส่วนตัว