Elephant Families(ครอบครัวของช้าง)-เรียนภาษาอังกฤษจากเรื่องง่ายๆ

elephant family

วันนี้เป็นข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับครอบครัวช้าง อ่านง่าย แปลง่ายดีครับ

 

elephant family

Elephant Families

We live in families. Elephants live in families, too. Mother elephants and baby elephants live together.  But father elephants live on their own.

Mother elephants teach their babies. Babies learn to use their trunks. They learn to carry water with their trunks. And they learn to grab leaves with their trunks.

Elephants spend a lot of time with their families. They eat together. They play together.  They take baths together.  And they talk to each other!

Elephants look after each other. They have caring families. Just like your family!

ที่มา:  หนังสืออ่านนอกเวลา  Reading Juice for Kids

ผมสงสัย และ ไม่ค่อยแน่ใจ ความหมายวิธีการใช้ของคำเหล่านี้ เช่น

live on
own
วิธีใช้ with
each other
Just like

เราสามารถหาคำแปล ด้วย https://translate.google.com    ซึ่งผมก็ใช้วิธีนี้ แต่งบทความเป็นภาษาไทยก่อน แล้วค่อยแปลเป็นภาษาอังกฤษ  แต่ไม่ได้ผล บางครั้งอ่านแล้วสับสนครับ

วิธีที่ถูกต้อง คือ คิดเป็นภาษาอังกฤษเลย ซึ่งมันยากมาก สำหรับผม

ผู้รู้หลายท่าน พูดตรงกันว่า การเรียนรู้ใดๆ ไม่มีทางลัด  เหมือนการปลูกต้นไม้  หากใจร้อน รดน้ำเยอะๆ ย่อมไม่เป็นผลดี แต่การปลูกต้นไม้ที่ดี ต้องค่อยๆ รดน้ำเหมาะสม และสม่ำเสมอ รอจนเป็นต้นไม้แข็งแรงสมบูรณ์

Leaves and Needles (ใบและเข็มของต้นไม้) เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ

evergreens

นี่เป็นบทความภาษาอังกฤษที่ 2 จากหนังสือ อ่านนอกเวลา เกี่ยวกับเรื่องใบไม้ และต้นไม้ครับ ผมชอบทความนี้ เพราะใช้หลักทางภาษาง่ายดีครับ

There are many kinds of trees. But they can all be put into two groups.

One group of trees has long, thin leaves. These are called needles. Pine trees have needles.

evergreens

Evergreens

The other group has flat leaves. Flat leaves are wide. Maple trees have flat leaves.

Trees with needles are called evergreens. The needles are strong. Evergreens can keep the needles during winter. The needles stay green all year long.

Broadleaf trees

Trees with flat leaves are called broadleaf trees. Their leaves are not strong. They fall off in autumn.

All trees use leaves to make food. Evergreens and broadleaf trees may look different. But they both need leaves to live.

กลับไปอ่าน:

Do not Bite Me! (อย่ากัดฉัน)

Do not Bite Me! (อย่ากัดฉัน) – เรียนภาษาอังกฤษจากเรื่องง่ายๆ

mosquito ระวังยุงกัด

วิชาที่ผมไม่ชอบที่สุดในตอนเป็นเด็กนักเรียน คือ วิชาภาษาไทย และ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  แต่เมื่อทำงานกลับต้องมาเขียนหนังสือ ผมอยากแชร์ทุกท่านและนักเรียนของเราได้เป็นแนวคิดหนึ่ง  เมื่อก่อนผมคิดว่าภาษาอังกฤษ คือ วิชา ที่ต้องเรียน และ เรียนแล้วไม่ได้ใช้ด้วย  แต่ตอนนี้ กลับกัน ผมเรียนภาษาอังกฤษด้วย คิดว่า เป็นเครื่องมือ เพื่อใช้เรียนรู้ในสิ่งที่ชอบ

และ ด้วยภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ทั่วโลกใช้กัน  แหล่งข้อมูลความรู้ต้นฉบับ มักเขียนด้วยภาษาอังกฤษ

แล้วจะเริ่มอย่างไรดี  หากเริ่มจากวิธีการเรียนรู้แบบเด็กๆ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน  ตามลำดับ  ไม่ได้ผล หรือ ช้ามาก

ในขณะนี้ สถานการณ์การฟัง และ พูด แทบไม่ได้ใช้เลย   ผมจึงเริ่มฝึกจาก อ่านและเขียนก่อน

หมายเหตุ ตอนนี้ผมก็ไม่เก่ง หรือชำนาญเลย  ภาษาอังกฤษยากมาก สำหรับคนที่ไม่ชอบ และสมองช้าอย่างผม  แต่ไม่ท้อแน่นอน

ผมเริ่มจากหนังสือ อ่านนอกเวลาก่อน  อ่านเข้าใจง่ายดี สำหรับเด็กเล็กอ่าน   อ่านแล้วไหลลื่นดี

ดีเลยจะได้อ่านให้น้องอัยย์ฟังได้ด้วย

วันนี้ เริ่มจาก…


Do not Bite Me! (อย่ากัดฉัน)

You hear a buzzing sound. You wave your hand. But soon you feel an itch. So you scratch your skin. It becomes red and bumpy. You have a mosquito bite.

mosquito ระวังยุงกัด

The male mosquito eats nectar from fruit and flowers.

Only the female sucks blood. She has a needle-like tube around her mouth. She puts that into your skin.

Then, the  sucks your blood. The mosquito also puts in some spit. Your body doesn’t like that.

If something gets into your nose, your body pushes it out by sneezing.

Your skin is like you norse. It something gets inside your skin, the skin tries to push it out.

Your skin “sneezes” by turning red.

It also itches a lot!

 

So in the future, if you hear a buzzing sound, RUN.

คำศัพท์

+buzzing = adj.ซึ่งบี่

+sound = n.เสียง

+wave = verb.สะบัด verb.โบกมือ

+soon = adv.ในไม่ช้า

+itch = noun.รู้สึกคัน .คัน

+scratch = verb.เกา

+become = verb.กลายเป็น

+bumpy = adj.ตะปุ่มตะป่ำ

+nectar = verb.น้ำหวานในดอกไม้

+suck = verb.ดูด

+needle-like = adj.เหมือนเข็ม

+around = pre.รอบๆ

+put in = verb.แนบ verb.วางไว้

+sneezing = noun.การจาม

+sneezes = noun.การขับออก noun.การจาม

+turning = noun.การเปลี่ยนเป็น

ผมจะทยอยเอาบทความภาษาอังกฤษ มาโพสอีกเรื่อยๆ  มันคงเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับ

อ่านบทความที่สอง:

Leaves and Needles