ทำไมต้องมีเว็บไซต์ของศูนย์ฯ

หลายท่านคงสงสัยว่า ทำไมต้องมีเว็บไซต์ของศูนย์การเรียนวิถีไท    ในเมื่อเรามีกลุ่ม line ไว้ติดต่อแจ้งข่าวสาร หรือ ท่านสมาชิกเกือบทุกท่าน ก็ใช้ facebook ซึ่งใช้งานง่าย ผ่านมือถือ
แต่ผมขอเสนอว่า  ควรมีเว็บไซต์ ของศูนย์ฯ เนื่องจาก…

  1. เรามีความเจ้าของ อิสระ และ คงอยู่ตลอดไป
  2. เป็นแหล่งเก็บข้อมูล หรือ ร่องรอยการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนได้ จากการเพิ่มเนื้อหาภาพ และ วิดีโอ
  3. เมื่อมีเนื้อหาเยอะขึ้น อาจจะมีช่องทางของรายได้ของศูนย์การเรียน และสมาชิก เช่น ป้ายโฆษณา ขายสินค้า และอื่นๆ
  4. เข้าถึงผ่านระบบค้นหา google ได้ง่าย

 

แต่ในช่วงแรก ท่านอาจจะไม่คุ้นเคย เพราะเคยชินกับ facebook ซึ่งออกแบบสำหรับผู้ใช้ทั่วไปมากกว่า  แต่ผมเชื่อว่า หากลองใช้ระยะยาว คงคล่องตัวขึ้นครับ

อีกประเด็นหนึ่ง การทำเว็บไซต์นี้ เราเสมือนเป็นเจ้าของเว็บไซต์โดยตรง  จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นพิเศษ  ซึ่งต่างจากการใช้ facebook ที่มี admin เป็นผู้จัดการเรื่องเหล่านี้แล้ว

เนื่องจากเว็บไซต์นี้สร้างด้วยระบบ wordpress ซึ่งผมสามารถใช้งานได้ในระดับพื้นฐานเท่านั้น  แต่ระดับสูงขึ้นหรือใหม่ๆ ก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม  จึงทำให้มีข้อผิดพลาดได้    หากสมาชิกหรือผู้สนใจ มีคำชี้แนะ หรือ อยากเรียนรู้ร่วมกัน ก็ยินดีมากครับ